به چه علت شما هلندی یاد میگیرید؟

زیرا من الان در هلند زندگی میکنم. این مهم است که من هلندی بلد باشم.

برای چی این انقدر مهم است؟

در مدرسه . سر کار .در مغازه همه جا مردم هلندی صحبت میکنند.

شما چگونه هلند یاد میگیرید؟

من در یک مدرسه درس (کلاس) دارم. ما یک کتاب و یک کاست استفاده میکنیم. رنگ کتاب سبز است. برای همین ما این کتاب را کتاب سبز مینامیم.

شما زیاد صحبت میکنید؟

بله! معلم سوال مطرح میکند: اسم شما چیست؟ در کدام شهر یا کدام روستا زندگی میکنید؟ کجا بدنیا آمدید؟ برای چی هلندی یاد میگیرید؟

و ما جواب میدهیم. معلم آهسته و شفاف صحبت میکند. او سریع صحبت نمیکند.

و شما هلندی را یک زبان سخت میدانید؟

نه هلندی سخت نیست. حداقل من هلندی را غیر مشکل میدانم.

من هلندی را ساده (آسان) میدانم. در واقع همه زبانها آسان هستند.

بچه های کوچک یک زبان را بدون کلاس و بدون کتاب یاد میگیرند.

اما آنها خوب گوش میدهند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 شهریور 1388    | توسط: علیرضا راحت    |    | نظرات()